Hľadá sa kráľ či kráľovná detských čitateľov 2024

O titul sa opäť môžu uchádzať len čitatelia knižnice, ktorí sú žiakmi šiesteho a siedmeho ročníka základných škôl, resp. prvého a druhého ročníka osemročných gymnázií.

Knižnica pre mládež mesta Košice hľadá kráľa/kráľovnú detských čitateľov pre rok 2024. O titul sa opäť môžu uchádzať len čitatelia knižnice, ktorí sú žiakmi šiesteho a siedmeho ročníka základných škôl, resp. prvého a druhého ročníka osemročných gymnázií.

„Našich adeptov na titul Kráľ/kráľovná detských čitateľov čakajú dve kolá. Jedno vo forme zábavného vedomostne-tvorivého testu a druhé vo forme zadania vytvoriť krátku video-prezentáciu o čítaní a knihách, ktorá by mala osloviť ich rovesníkov,“ informuje Kamila Prextová riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice s tým, že po prvom kole budú známi pobočkoví víťazi a po druhom vyberie komisia osem finalistov.

„Tých si pozveme k nám do centrálnej požičovne, aby sa tu osobne predstavili našej porote. Zámerom je spoznať ich o čosi viac a cez neformálny rozhovor si tiež overiť ich čitateľskú rozhľadenosť a komunikatívnosť hodnú budúceho kráľa resp. kráľovnej.“   
 

Foto
Knihomoli z Košíc, zapojte sa! / KMMK

Súťaž v knižnici štartuje 25. januára 2024

Súťažné testy prvého kola vyhodnotia knihovníčky, pretože práve ony poznajú svojich čitateľov najlepšie. Najúspešnejší, malo by ich byť devätnásť, rovnako ako počet našich pobočiek, postupujú do druhého kola. Ich ďalšou úlohou bude vytvoriť akúsi krátku video-vizitku o knihách a čítaní. Mali by v nej porozprávať viac o tom, čo čítajú, prečo čítajú a prípadne, čo stojí za to prečítať si a prečo.

„Zaujímajú nás aj ich čitateľské začiatky či čitateľské zážitky. Autorov šiestich najpresvedčivejších videí pozveme na už spomínaný záverečný rozhovor,“ hovorí Kamila Prextová, riaditeľka knižnice, ktorá ešte dodáva, že stretnutie finalistov sa uskutoční 6. marca 2023 o 10.00 hodine v pobočke LitPark, v rámci aktivít Týždňa slovenských knižníc, kedy zároveň prebehne aj korunovácia nového kráľa/kráľovnej detských čitateľov 2024.